Tasu

Tasu.ee web application mainly offers a solution for piece- and volume-based salary calculation and working time schedule (days worked, sick leaves, vacation planning).

Along with payroll, ongoing and follow-up control of budget volumes is possible, along with cost accounting for image management, document management (work permits, etc.), transportation, etc. based on both Estonian and Finnish laws.

In addition, it is possible to perform contract budgets-offers (based on materials and labor costs) and an object-based systemic acting solution.

To familiarize yourself with the system, please contact:

info@tasu.ee

Tasu

Tasu.ee veebirakendus pakub põhiosas lahenduse tüki- ja mahupõhisele palga arvestusele ja tööaja graafikule (töötatud päevad, haiguslehed, puhkuste planeerimine).

Koos palgaarvestusega on võimalik eelarve mahtude jooksev ja järelkontroll koos pildihalduse, dokumendidhalduse (tööload jms) transportide jms kulu arvestusega nii Eesti kui Soome seaduste põhiselt.

Lisaks on võimalik teostada töövõtu eelarveid-pakkumisi (materjalide ja tööjõukulude põhine) ning objektipõhist süsteemset akteerimise lahendust.

Süsteemiga tutvumiseks palun võta ühendust:

info@tasu.ee

Tasu

Tasu.ee Web -sovellus tarjoaa suurimman osan ratkaisusta palkka- ja äänenvoimakkuuteen perustuen Palkanlaskenta ja työaikataulu (työt työskentelevät, sairausloma, loma -suunnittelu).

Yhdessä palkanlaskennan kanssa budjettimäärien nykyinen ja seuraavat yhdessä kuvanhallinnan kuljetuskustannusten, dokumentoinnin (työluvat jne.) Kuljetuskustannukset voivat laskea kuljetuskustannukset ja vastaavat Viron laissa.

Lisäksi on mahdollista tehdä budjettiruokia (materiaalit, työvoimakustannukset) ja systemaattinen toimintaratkaisu.

Ota yhteyttä:

info@tasu.ee

Tasu

Веб-приложение Tasu.ee в основном предлагает решение для сдельного и объемного расчета заработной платы и графика рабочего времени (отработанные дни, больничные, планирование отпусков).

Наряду с начислением заработной платы возможен текущий и последующий контроль объемов бюджета, а также учет затрат на управление имиджем, управление документами (разрешения на работу и т. д.), транспорт и т. д. на основании как эстонского, так и финского законодательства.

Кроме того, возможно выполнение договорных смет-предложений (на основе материалов и трудозатрат) и объектно-системного действующего решения.

Для ознакомления с системой обращайтесь:

info@tasu.ee


Period Worksheets Hours Earned Pictures Sites
Period Worksheets Hours Earned Pictures Sites